VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
            DAŇOVÁ EVIDENCE

MZDOVÁ AGENDA
                PERSONALISTIKA

    OUTSOURCING
... A DALŠÍ SLUŽBY

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP :)

Samostatná účetní s 25 letou praxí nabízí:

kompletní zpracování účetnictví podnikatelům a menším firmám - tj. daňová evidence, podvojné účetnictví, 

včetně zpracování požadovaných přiznání - DPH, KH, SH, DPFO, DPPO a také zpracování mezd. 

Zároveň i jednorázové zpracování různých daňových přiznání - silniční daň, daň z nemovitosti, daň z příjmu aj. 

Samozřejmostí je jednání se státními institucemi.

Spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, individuální přístup.

image
image

KONTAKT

Simona Buchal, MBA

+420 739 77 00 11
esimonacz@gmail.com

Kostelní 94, 431 11 Jirkov

DAŇOVÁ EVIDENCE

* Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
* Fakturace odběratelům včetně kontroly úhrad přijatých a vydaných faktur. Zhotovení měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku Vaší firmy
* Evidence a zpracování DPH včetně přiznání k DPH
* Kompletní zpracování mezd
* Zpracování roční uzávěrky včetně výkazů a daňového přiznání
* Zpracování přehledu pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
*Zastupování na úřadech
* Informování klienta o blížících se termínech splatností daní

ÚČETNICTVÍ

* Zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
* Fakturace odběratelům včetně kontroly úhrad přijatých a vydaných faktur
* Evidence a zpracování DPH včetně přiznání k DPH
* Kompletní zpracování mezd
* Zhotovení přehledů a výkazů dle potřeby klienta - výsledovka, rozvaha
* Zpracování roční uzávěrky včetně výkazů a daňového přiznání
* Zastupování na úřadech

PERSONÁLNÍ AGENDA

* Vedení personální agendy
* Dle pokynů klienta vypracovány a zpracovány pracovní smlouvy včetně mzdových výměrů, změny pracovních smluv, ukončení pracovního poměru
* Zpracování dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce dle požadavku klienta
* Provedení přihlášky nebo odhlášky zaměstnance pro příslušnou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu včetně předání na danou instituci
* Hlášení pracovních míst na příslušném úřadu práce
* Vedení osobních spisů zaměstnanců klienta v návaznosti na mzdovou agendu

ZPRACOVÁNÍ MEZD

* Dle podkladů klienta jsou zpracovány mzdy za uplynulý měsíc
* Výpočet nemocenských dávek zaměstnanců
* Vedení mzdových listů klienta
* Vedení předepsané evidence pracovní neschopnosti zaměstnanců klienta
* Zpracování výkazů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení
* Zpracování výkazů pro příslušnou zdravotní pojišťovnu
* Výpočet zákonného pojištění za zaměstnance klienta
* Provádění srážek z mezd dle exekučních příkazů
* Vyhotovení příkazů bance k provedení úhrad mezd a odvodů
* Vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance
* Vyhotovení potvrzení o výdělku zaměstnance (pro banky, soudy, úřady práce atd.)
* Evidence čerpání dovolené
* Provádění ročního zúčtování daní z mezd pro jednotlivé zaměstnance klienta
* Zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti pro příslušný finanční úřad
* Výpočet povinného podílu v případě povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením
* Zaúčtování mezd
* Zastupování klienta na kontrolách na příslušných institucích v souvislosti se zpracovávanou mzdovou agendou
* Předávání výkazů a hlášení na příslušných úřadech